Sjećanje: Vuković


Moravski Hrvati, Češka, U Novoj Preravi su 1650. hrvatska prezimena: Vuković


stranica 27.

https://www.academia.edu/35957574/Tragom_identiteta_ju%C5%BEnomoravskih_Hrvata

Oznake: Vuković