Sjećanje: Vukić


Prezime Vukić ne potječe s otoka Pašmana, a na istom otoku ne postoji niti je postojalo mjesto Tribanj. Podaci koji su objavljeni u Acta Croatica prepisani su iz knjige jednog našeg uglednog akademika u kojoj se potkrala pogreška na koju sam mu ukazao, ali naravno tek nakon što je knjiga objavljena. Mjesto Tribanj se nalazi u blizini Starigrada (Paklenica), a danas se zove Sveta Marija Magdalena. Zajedno sa dva susjedna mjesta, Tribanj Krušćica i Tribanj Šibuljine, zaista predstavlja mjesto gdje je prezime Vukić relativno najzastupljenije. Prezime, možda, i potječe iz Tribnja, ali ima loza Vukića čije je porijeklo iz sasvim drugih krajeva, daleko od ovog.

Oznake: Vukić