Sjećanje: Vojnović


1491., Samostan Sv. Petra na Petrovoj (Slatskoj) gori

Fratar Mihalj, vikar pavlinskog samostana Sv. Marije kod Zagreba te provincijal i vizitator Slavonije, Istre i Hrvatske, prima u laičko bratstvo pavlinskog reda Tomaša Vujnovića sa ženom i sinovima.


Fratar’ Mihal’, vikariš’ kloš’tra s(ve)te Marije pri Zagrebi proven’ciĵal’ i vižitatur’ slovin’ski i Istr/ije i Hrvat’ poli mora, reda remet’, prisež’nik’ regule b(la)ž(e)n(a)go Avgustina, b(i)s(kupa) i s(povidnika), kako milostivim’ prošenijem’ / fratra Tomaša, priura s(ve)t(a)go Petra na Gori slastkoj, tebi dobru mužu Tomašu Vojnoviću i tvojej že/ni Per’ti i t’vojim’ sinom’ Franku, Štifanu, Benku, Štefanu, Petru, P(a)vlu, Ivanu i v’sêj tvojej obitelji / prebivajućim’ na Radoni, ozdravljenije v H(rist)i, sp(a)s(i)t(e)lji v’sih


stranica 297

https://www.academia.edu/36933013/ACTA_CROATICA_HRVATSKI_SPOMENICI

Oznake: Vojnović