Sjećanje: Tepeš


Alojz Tepeš, svećenik, rođen u Humu na Sutli.  Župnik u Župi Savski Gaj, crkva Sveti anđeli.

Oznake: Tepeš