Sjećanje: Stipan


1. I. 1100., Dobrinj 

Ĵošće43 oću, da po moĵoĵ44 smerti rečena crikva i45 z blagom / gre mojim sinom: Stipanu i Vidu i Mavru i njihovim / ostalim na viki i hćeri  Proĵeti46. I ako ne bi / oni imeli poslidnjih nasledujućih redi47, da gre / rečena  crikva k(a)p(itu)lu48 i crikvi s(vetoga) Stipana od / Dobrinja, ka je sada i ka  bude naprida./ 

stranica 6, 7


https://www.academia.edu/36933013/ACTA_CROATICA_HRVATSKI_SPOMENICI


Oznake: Stipan