Sjećanje: Ante Buklijaš Papa


U spomen na pradida Antu Buklijaša zvanog Papa

iz zbirke pjesama Marka Buklijaša "Mali s Plavča"


DID PAPA

Jedini did Papa.

Ispod vrletne Pločnice

skutrio se zaseok Gumanci,

selište drevnih Buklijaša.

Sjećam se, bio sam mali,

dida Antu Papom su zvali.

Bio je naravan i pravedan.

Na sve je dobro pazio,

vinograde na mazgi obilazio.

Poznata je bila Papina bašta.

Bio je pravi vrijedni gazda,

ostala je naslijedna brazda.

Imao je hirovitu mazgu,

Vranica se mazga zvala.

S njom je on radit znao.

Vola Prekomorca,

tako ga je od milja zvao,

iz primorja ga dotjerao.

Vol je krave servisirao.

Usred brda, dolca i dola,

čula se je rika Papina vola.

Svojom se bašćom ponosio,

grožđe i smokve donosio.

Sjetim se gvozdenog štapa,

Papinih šala i maštovitih priča.

Bio je to did Papa!

Umro je vremenski davno,

živio je radišno i slavno.

Nema više Pape, mazge i vola,

Papini dvori, urušeni i pusti.