Sjećanje: Šoštar


Prezime Šoštar dolazi od njemačke riječi schuster u značenju postolara. Šoštari sa Žumberka stari su žumberački rod s Gornjeg Oštrca, gdje postoji i zaselak koji se prema njima zove.

Oznake: Šoštar