Sjećanje: Ružić


Prigorje Brdovečko

Analizu započinjemo prezimenima nastalima od osobnih imena. U promatra-nom razdoblju, od XV. do XVII. stoljeća, prema navedenim kriterijima izdvojili smo 14 prezimena, a gotovo sva nastala su od narodnih imena.


Ružić i Tikvić prezimena su koja nisu specifična samo za brdovečki kraj, prozirna su, a u povijesnim vrelima često ih nalazimo i diljem Brdovečkog prigorja (Šimunović 2006: 333)

str. 16

https://www.researchgate.net/publication/272382826_Historical_attestations_of_the_anthroponymy_of_Brdovecko_Prigorje_in_mediaeval_and_early_modern_sources_Abstract

Oznake: Ružić