Sjećanje: Raić


KRNICA: Hrvatska prezimena 

Raić (Raich): 1641., 1642. 

Etnička struktura Pule i njezinih sela u prvoj polovici XVII. stoljeća,  (str. 276)

https://hrcak.srce.hr/96280

Oznake: Raić