Sjećanje: Radočaj


Prezime Radočaj nastalo je od imena „Radoč“ koje je potvrđeno u spisima već u 11. stoljeću u Dubrovniku i Splitu, kao i u Českoj i Poljskoj, i to složenicom «rado - čajati» što znači: čekati, odmarati se. Radočaj je praočev osobni nadimak, koji opisuje podrugljivo njegove duhovne značajke – rado se odmara ( lijen, ne voli raditi). (izvor: Stari rodovi Ogulinsko-modruške udoline, Hrvoje Salopek, Centar za kulturu Ogulin, 2000.).

Isto tako, postoji puno toponima Radoč. U srednjem vijeku zabilježeno je i prezime Radoča. U Mađarskoj Radocsay (čita se: radočai), tu je Radocsa kao toponim za srednjovjekovno selo u Mađarskoj. Ima primjera toponima i u slavenskim zemljama nevezanih uz značenje mađarskog nastavka „y“, npr. grad Maglaj u Bosni spomenut 1408. godine. Maglaj, mjesto gdje je često magla, dakle, Radočaj-selo Radoča. Zatim, Radocsa, selo u Poljskoj blizu Krakova. Radocza, brdo u Transilvaniji…No, Hrvatski Radočaji, nemaju veze sa njima. Još jedna potvrda za takav oblik tvorbe imena mjesta, uz Radočaj je da u Hrvatskoj postoji i selo Tihočaj, a ime Tihoč je zabilježeno u Splitu 1351. godine.

Rod: Radočaji su velika Hrvatska rodovska zajednica nastala u 16. stoljeću na području Modruške županije.


Prvi se put spominje u urbaru grada Bosiljeva iz 1650. više kmetova Radočaja, u selu Lešće. Tu su Radočaji razvili svoje matično rodovsko naselje – selo Radočaji, smješteno na rijeci dobri, istočno od Bosiljeva.

U 17. stoljeću jedna rodovska grana Radočaja seli u Ogulin, gdje ulazi u vojnu službu Ogulinske kapetanije. Tu se prvi put spominje u matičnoj knjizi krštenih ogulinske župe 1724. izvjesna Ana R. kao krsna kuma. Poslije, početkom 18. stoljeću, jedna skupina ogulinskih Radočaja seli u Donje Zagorje. Nakon oslobođenja Hrvatske od Turaka u 18. stoljeću i Radočaji sudjeluju u naseljavanju novooslobođenih krajeva. U Ogulinsko-modruškoj udolini Radočaji su razvili dva rodovska naselja: u Donjem Zagorju i u ogulinskom naselju Podvrh.

Obiteljski nadimci-

- Donje Zagorje: Jarčevi, Šuronjini;

- Ogulin-Podvrh: Mezrica


Osim prezimena Radočaj, u Republici Hrvatskoj postoje i tri mjesta (naselja, sela):

1. Radočaj – Brodski, Delnice (poštanski broj: 51301) u Primorsko-goranskoj županiji, općini Brod na Kupi, točnije, između Delnica i Skrada, na područje Zelenog vira, zaštićenog rezervata prirodnih vrijednosti i ljepota. Broji 49 prijavljena žitelja. Udaljenost mjesta od Delnica iznosi 13 kilometara, odnosno po prilici 21 minutu vožnje automobilom.

2. Radočaj – Vrbovsko, (poštanski broj: 51328) je također smješteno u Primorsko-goranskoj županiji, općini Vrbovsko ali, ali malo sjevernije, odnosno na samoj granici Lijepe naše i u njemu više nitko nije prijavljen da živi, prema zadnjem popisu stanovnika. Ovo je naselje udaljeno od prethodnog „Radočaj – Brodski“ svega 46 kilometara, odnosno po prilici 1 sat vožnje automobilom.

3. Radočaji – Generalski Stol (poštanski broj: 47262), selo je smješteno u Karlovačkoj županiji, općini Generalski Stol, na 45°6'34" sjeverne zemljopisne širine i 15°38'24" istočne geografske dužine i broji 94 prijavljenih žitelja. Nadmorska visina na kojoj se nalazi je 287 metara od razine mora. Udaljenost ovog sela od Zagreba iznosi 52 kilometara, a od Splita 117 kilometara. Udaljenost od „Radočaja – Vrbovsko“ iznosi 36 kilometara, odnosno 1 sat vožnje, a od „Radočaja – Brodski“, 55 kilometara, odnosno 1 sat vožnje. Iz priloženog je vidljivo da duljina trajanja vožnje u ovom slučaju ne ovisi samo o kilometrima, već i o kvaliteti, tj. prohodnosti prometnice.


Oznake: Radočaj