Sjećanje: Radaković


Prigorje Brdovečko

Analizu započinjemo prezimenima nastalima od osobnih imena. U promatra-nom razdoblju, od XV. do XVII. stoljeća, prema navedenim kriterijima izdvojili smo 14 prezimena, a gotovo sva nastala su od narodnih imena.

Prezime Radaković također dolazi od narodnog imena. Motivirano je osob-nim imenom Radak koje je pak nastalo od imena Radislav ili Radomir (Skok, II, 94). To se prezime prvi put javlja u vrelu iz XVII. stoljeća (Radakouich) i u matič-noj knjizi rođenih iz druge polovice XVII. stoljeća (u izmijenjenu obliku Radano-uich). U starijim vrelima nalazimo druge oblike izvedene od istoga osobnog ime-na (Radenowych, Radethych, Radenoych, Radanwych) naseljene uglavnom na području sela Ključa i okolice, gdje se nalaze i u popisu stanovništva 1948.


str. 12


https://www.researchgate.net/publication/272382826_Historical_attestations_of_the_anthroponymy_of_Brdovecko_Prigorje_in_mediaeval_and_early_modern_sources_Abstract

Oznake: Radaković