Sjećanje: Pavlović


STIVANSKA IMENA I PREZIMENA 17. I 18. STOLJEĆA

 Iz g. 1625. sačuvan je popis momčadi bračke galije zapisan od suprakomita Jurja Mladinea i iz tog popisa može se zaključiti koje su obitelji u prvoj polovici 17. stoljeća obitavale u Stivanu.7 To su: BAKULIĆ 1, BERKOVIĆ 1, BIDIĆ 2, BILOVINA – BILOVINOVIĆ 4,8 BOLANČIĆ 2, DRAGIČEVIĆ 7, 9 FORENSE 1, IVANOVIĆ 2, JUTRONIĆ 2, KABLARIĆ 1, KRSTULOVIĆ 1, LJUBETIĆ 4, NIŽETIĆ 1, PAVLOVIĆ 2, POLJICAN 2, SFARTALOVIĆ 2, SIROTKOVIĆ 4, STIPULINOVIĆ 1, TIRONI 1, VIDOŠEVIĆ 1

stranica 30

https://hrcak.srce.hr/108066

Oznake: Pavlović