Sjećanje: Pavić


Prezimena – Sali, Dugi otok,1608.g.

Pavich Pavić


http://www.zadarskibodul.com/?p=1865

Oznake: Pavić