Sjećanje: Pauković


Moja pokojna svekrva ana r.paukovic ud.fundurulic  njenu preci su došli iz Čakovca a baka moje svekrve je Pokrivač doselili su se u Husje kao upravitelji nekog imanja na kraju sela zvali su mještani to imanje gospodosko dvore tko su bili pravi vlasnići ne znam.


Oznake: Pauković