Sjećanje: Orlović


1493., Ripač


Mi Štefan Nimac i Vuk Kegljević , porkolabi ripački, i Duĵam Orlovičić, župan humski, i četiri / sudci stola humskoga, po imeni: Matiĵaš Vitulović, Ivan Milovanić, Stipan Butković, / Paval Milinić, damo na znanj’e vsim’ i vs(a)komu komu se dostoji i pred kih lice pride ta n(a)š list’,

totu mi kn(e)zi, župan i sudci i vse vladanj’e imivši pun svit i cel dogovor, / vidivši njegovu, rekući Ĵakova Vitulovića, podobnu prošnju i njegove potribe i nevolje


stranica 320, 321

https://www.academia.edu/36933013/ACTA_CROATICA_HRVATSKI_SPOMENICI

Oznake: Orlović