Sjećanje: Odobaša


Savo Odobaša bio je moj djed s tatine strane. Rodio se u Malim Bastajima kod Daruvara 27. siječnja 1885. g., a umro je 18.ožujka 1971. u Osijeku, Librenjakova 30. Njegov otac zvao se Rajko. Bio je na Solunskom frontu. U povratku je upoznao Katarinu Vaštag u Budimpešti. Ona je rođena u Sofiji u Bugarskoj. Oženili su se u  Sofiji i dobili kćerku Milku i Olgu, te moga oca Dušana koji je rođen u Osijeku 19.5.1920. godine. Kada se vratio kupio je kuću i zemlju u Osijeku na Filipovici i ciglanu. Tu kuću i zemljište je Zamjenbenim ugovorom zamijenio 27.8.1946. godine i to: kuća gr.ul.br.4173 p.o. Osijek, k.č.br.4391-4 oranica Filipovica u površini od 120 č.hv. te k.č.br. 4382/1-b-2 oranica ciglana u površini od 80 č.hv. Zamijenio se za kuću Ilije Negovana i Marije Blažević iz Kneževa upisane u gr.ul.br.3409 p.o. Osijek i to k.č.br. 1541/36 kuća br. 1525 u Radničkoj ulici br. 30 u površini od 100 č.hv. Radio je kao mali obrtnik. U Ulici republike imao je svoju šeširdžijsku radnju u kojoj je radio do mirovine. Umro je 1971. godine.

Oznake: Odobaša