Sjećanje: Muna


Ime Muna inačica je imena Monika. Javlja se isključivo u Međimurju. Početkom 20. stoljeća bilo je vrlo popularno žensko ime, a postojalo je ili kao nadimak (od imena Monika) ili kao samostalno ime. Prestalo se pojavljivati nakon 2. svj. rata, a 2015. ponovo je zabilježeno u Matičnom uredu Čakovec. 

Oznake: Muna