Sjećanje: Mitar


28. VI. 1459., Draganići


I na to biše aldomašniki: ko je prvi Braje Ĵakovčić’ is’ Cvêtković’, ki je aldomaš’ na nju zval, drugo je Domit[a]r’ Novačić’, treto Blaž’ Novačić’, .g.  Valĵak’ Ĵag’nežić   Pet/a/r Nori, .ẽ. // P et/a/r Fab’ĵanić’ i veće drugih’ dobnih’ ljudi i brat’je. I va to vrême bêše župan’ naš’ plemen’ski Ivan’ D’ĵanežević’, ki položi pečat’ plemen’sku / za višu pravdu na t’ list’.


stranica 161.

https://www.researchgate.net/profile/Zoran_LaDIC/publication/326060333_Acta_Croatica_-_Hrvatski_spomenici/links/5b36067c0f7e9b0df5d89d60/Acta-Croatica-Hrvatski-spomenici.pdf

Oznake: Mitar