Sjećanje: Mirković


 Koljnof

U poznatom prodoru Osmanlija prema Beču 1529. godine bila je poharana i zapadna Ugarska, stradao je i Šopron, pa dakako i selo Koljnof. Novi doseljenici počeli su dolazili od 1533., a Hrvati se ovdje zasigurno dokumentom spominju već 1537. godine. Među doseljenicima ima i onih s hrvatskima prezimenima, poput Blazović, Dunković, Grubić, Mihačić i Mirković.

str. 296

http://hrvati.icb.at/tekstovi/regionalne%20studije%20-%20/sopronhorvat_.pdf


Oznake: Mirković