Sjećanje: Mirković


Mirković. Prema Ruićevu pisanju, navodno su u 14. st. pretci paških Mirkovića prebjegli iz Ugarske u Karlobag, tadašnju Skrisu (Scrissu) te ako uzmemo u obzir činjenicu da se pod pojmom Ugarske podrazumijeva sjeverna Hrvatska pod ugarskom krunom, evidentno je hrvatsko podrijetlo paških Mirkovića.284 U rodoslovnom stablu paške loze prvi je zapisan Juraj Mirković 1341. i od njega do danas u neprekinutom slijedu možemo pratiti brojno potomstvo tog nekada razgranatog roda.285 Krajem 14. st. Mirkovići su već bili nastanjeni u Pagu. Tako je član vijeća 1399. Mirko, sin Jurja Mirkovića

stranica 227

https://hrcak.srce.hr/136443Oznake: Mirković