Sjećanje: Dušan Lipovac


prof.dr Dušan Lipovac po zvanju akademik iz oblasti matematika, fizika, kibernetika.Rođen u Ostrovu kod Vikovaca, 1935. godine.Autor 450 knjiga iz matematike.Živjeo u Vinkocima, Novom Sadu a sad u Petrovaradinu.
Oznake: Lipovac Dušan