Sjećanje: Medanić


U spomen Ivani (Nini) Medanić, rođenoj 1936. godine u Karlovcu. Živjela je u Bakru, potom u Rijeci, kasnije se udala za Vladimira Šustića te rodila dvoje djece, Anju Šustić (danas Kiseljak) i Alana Šustića.

Njezina unuka, Mateja Kiseljak

Oznake: Medanić