Sjećanje: Mavrović


22. IV. 1466., Ugljan

Oporuka ugljanskoga kapelana Tomana Matešića sastavljena zbog njegova hodočašća u Rim.

V ime B(o)žje. Amen’. Let g(ospod)ni(h’) .č.i.u.m. i s. (!), 1466., ĵa dom’ Toman’, sin’ Matiše Mav’rovića, kada otih’ pojti v’ Rim’, učinih’ moj tas’temen’tь

 dukat; dom’ Pet’ru Hranojevića pisanu rak’no nabirano i bačvicu malu; dom’ Ĵakovu rak’no š’klisto; 


stranica 185.

https://www.researchgate.net/profile/Zoran_LaDIC/publication/326060333_Acta_Croatica_-_Hrvatski_spomenici/links/5b36067c0f7e9b0df5d89d60/Acta-Croatica-Hrvatski-spomenici.pdf


Oznake: Mavrović