Sjećanje: Mato Jarnević


Mato Jarnević je moj pradjed, ja sam unuka od njegove najstarije kćeri Bare udane Kolić u selo Podumol, za Ivana Kolića.

Oznake: Jarnević Mato