Sjećanje: Matko


16. II. 1450., Baška

  A ĵa pop’ Mat’ko, s(i)n / Vida budućago / v Baški, kan’čiler’ / baški i notar’ cesa/rov’ op’ćini, moćiju, v/sim’ i mnozim’ zgora pi/sanim’ tu ĵa bih’ proše/n’ tada pisati, i pi/sah’ i znamen’jem’ mojim’, kim’ / sam’ naučan’, znamenovah’. /


stranica 118.

https://www.researchgate.net/profile/Zoran_LaDIC/publication/326060333_Acta_Croatica_-_Hrvatski_spomenici/links/5b36067c0f7e9b0df5d89d60/Acta-Croatica-Hrvatski-spomenici.pdf

Oznake: Matko