Sjećanje: Matija


29. XI. 1448., Kruščica kod Klisa


To pušćam u nje volju i u nje oblast. A ta taštament učinih prid dobrimi ljudmi: prid posnikom mojim dom Grguremь / i prid sucem Ivanom Flurićemь i prid sucem Matijem Lehovićem i prid Jurьjem Matijevićem Zminoga i prid gosь/poɉom dobromь materьju Petra Žuvanovića. Pisan miseca agusta treti danь lit Božьɉih .č.u.l. (= 1430) i šesto lito.


stranica 108.

https://www.researchgate.net/profile/Zoran_LaDIC/publication/326060333_Acta_Croatica_-_Hrvatski_spomenici/links/5b36067c0f7e9b0df5d89d60/Acta-Croatica-Hrvatski-spomenici.pdf

Oznake: Matija