Sjećanje: Martin Štefanić


Martin Štefanić bio je javni bilježnik u Lovincu,iz obitelji Štefanić iz Piplice(Lovinac),bio je poznat i cijenjen u tom kraju. U vihoru 2 sv. rata vojska NDH mu je ubila 3 kćeri i suprugu,samo zato jer mu je žena bila pravoslavka,mada je njegova rodbina bila u toj vojsci i nažalost ne u tom trenutku tamo u mjestu,tako se sve moglo izbjeći. Kasnije negdje prije 1950.odprilike,počinio je samoubojstvo bacivši se iz vlaka... Grob te obitelji Štefanić i dan danas stoji na ulazu u mjesno groblje Lovinac,gdje ga povremeno održavaju mladi naraštaji obitelji Štefanić.  


Oznake: Štefanić Martin