Sjećanje: Marković


26. X. 1450., Novi

Knez Martin II. Frankapan naređuje da Markovići u Kotoru služe pavlinskom samostanu Sv. Marije u Crikvenici kao i ostali njihovi podložnici.

stranica 121.

https://www.researchgate.net/profile/Zoran_LaDIC/publication/326060333_Acta_Croatica_-_Hrvatski_spomenici/links/5b36067c0f7e9b0df5d89d60/Acta-Croatica-Hrvatski-spomenici.pdf

Oznake: Marković