Sjećanje: Lučić


1489., Brinje

Senjski kaptol prepisuje knezu Ivanu Lackoviću, sinu kneza Jurja Kosinjskoga, ispravu koju je Ivan (Anž) VIII. Frankapan izdao Jurju Kosinjskom preuzevši od njega na sedam godina utvrdu Kosinj i pripadajuća sela.

našu veru gospocku / s našimi dobrimi ljudi: naipriĵa s Matijcem Gusićem i s Martinom Lad/ovikovićem i s Barićem Ladovikovićem, Ivanom Gusićem i s Mihov/ilom Lučićem i s veće dobrimi ljudi ki pri tom biše


stranica 281, 282

https://www.researchgate.net/profile/Zoran_LaDIC/publication/326060333_Acta_Croatica_-_Hrvatski_spomenici/links/5b36067c0f7e9b0df5d89d60/Acta-Croatica-Hrvatski-spomenici.pdf

Oznake: Lučić