Sjećanje: Lončar


U spomen na Dida Stipana Lončara 01.05.1945-23.03.2021.Obitelj potječe iz sela Radošić (Kaštelanska Zagora),zaseok Lončari.Hrvati, bili tu od davnina ili došli s katoličkim fratrima krajem 17. stoljeća/početkom 18. stoljeća.Postoje spominjana da su došli 1717. god.Bijegom od Turaka(Osmansko carstvo) prebjegli su s ostalim stanovništvom iz Dalmazia Turca ( Dio Bosne i Hercegovine) u Dalmazia Veneta (Dalmacija-Republika Hrvatska), tada u sastavu Mletačke republike.Obitelj je živjela tu generacijama sve do 1980. god kada su se preselili u Kaštel Sućurac u kojem su i dan danas.

Oznake: Lončar