Sjećanje: Ljubomir


Supetarski kartular 1080.

Istoj crkvi dali smo serva po imenu Nikola s njegovom ženom Dabrinom, sa sinovima i kćerima te s njegovim vinogradima koji su uz Ciprijanove. Kupili smo ga naime od njegova brata Grge pred Lukarom i mnogim drugima. Da Nikola služi crkvi, 


Upravo u to vrijeme dođoše u naše krajeve kralj Slavac, ban Petar i Zaruba zbog razmirice između Slavca i Ljubomira. Zato nas svi Tugarani pozvaše pred te sad spomenute muževe. Tad se stadoše prepirati s nama pred Slavcem, Petrom i Zarubom, koji su stolovali u crkvi sv. Petra u Omišu. Ovi presudiše, da od navedenih svjedoka pozovem tri važnija, naime svećenika Petra Pšenicu, Formina Platimisu i đakona Dujma Bocu. Pođoh dakle u Split i dovedoh ih sa sobom. Oni se popeše do spomenutih Stinica i pred đakonom Dabrom, sinom Ditovim, svećenikom Dominikom Mačikom, svećenikom Runtinom, Dujmom, sinom Ječamoče, Oliverijem, Rugatom, Vučinom, Domanegom, Dabrom Petrićevim, Krnom iz Tugara i Draganom Tustokose posvjedočiše, kako je gore rečeno, da je glavica i dolina od Sȍlina sve do vinograda Tustokose u cijelosti naša.

Nakon toga je došao kralj Slavac i učvrstio je (samostan u posjedu) prije spomenutih zemalja pred banom Petrom (i) županom Sarubom (i) Djedom, sinom Kliminovim, i satnikom Vukanom i Ivanom... Zurom, sinom Tripunovim: svećenik Paveša, tepčica Budimir i svećenik Vukan.

https://povijesni-izvori.webnode.hr/supetarski-kartular/

Oznake: Ljubomir