Sjećanje: Lipšinić


Prezime Lipšinić se prvi puta spominje u kupoprodajnom ugovoru iz 1689. godine.

First mention of the Lipšinić surname is in a purchase agreement from the year 1689.