Sjećanje: Kovačić


 Koljnof


Poslije su se migracij - ska područja znatno proširila. U dokumentu iz 1555. u Koljnofu se spominju kmetovi Petar Kovačić, Mikula Kraljić, Mihovil Poztorić, Mihovil Chernetjić i drugi. 


str. 296

http://hrvati.icb.at/tekstovi/regionalne%20studije%20-%20/sopronhorvat_.pdf

Oznake: Kovačić