Sjećanje: Kovačić


29. VIII. 1487., Bužani


Balaš, primicer senjskog kaptola i kraljev čovjek i plemić Juraj Grupčić Zahumić sazivaju kraljevski sud u Bužanima te ispituju svjedoke u sporu između plemića Matije, sina Ivanca Zrčića i plemića Petka iz Bužana.

Juraj Razumenić’ pri/seže da je čul da je Ma/ra, Grdoševa žena, ukrala. // Matiĵ’ Grgurić’ priseže / da je čul da je je Grdoševa12 žena / ukrala. / Luka13 Mil’čić’ priseže da je / čul’ da je je Mara ukrala. / Luka14 Vukčić’ priseže da je / čul’ da je je Grdoševa žena u/krala. / Blažiĵ’ Zrčić’ prisež/e da je čul’ da je je Mara ukrala. / Jurin’ reče priseg’ da je čul’ / da je je Mara ukrala. / Anton’ Pevlenić’ priseže / da je čul’ da je je Grdoševa že/na ukrala. / Petar Kovačić’ priseže da je15 / čul’ da je je Mara ukrala. / Juraj Medačić’ priseže / da je čul’ od Grdoševe sestre / da je je Mara ukrala. / Ivanko Petrinić’ prisež/e da je videl’ da se karaše / Grdoš’ s Ivan’cem’ Zrčićem’ i reč/e16 Grdoš’: »Neću je teb[i]17 vrnuti, nego on/omu čĵi18 su. / Petar’ Petrinić’ priseže da je ču/l’ te19 listi Petkove čtuć’ / pod kaštelom’ Perušić’20 kada je / čtaše Pohmaević’, da je / čul’ da je je Mara ukrala. //


stranica 265, 266

https://www.researchgate.net/profile/Zoran_LaDIC/publication/326060333_Acta_Croatica_-_Hrvatski_spomenici/links/5b36067c0f7e9b0df5d89d60/Acta-Croatica-Hrvatski-spomenici.pdf

Oznake: Kovačić