Sjećanje: Klara


9. IX. 1469., Lika

Knez Juraj Tomašić i suci kraljevskog stola u Lici potvrđuju vjerodostojnost oporuke plemića Matijca Utišenića.

Mi Juraj Tomašićь, knezь plemenitoga stola kraljeva. po imeni sudci Tvrdko Pribisavićь. i Tomašь Ždribičićь i Stipanь / Kačićь. i Štifika s Smokrićь. sudci li togaje stola kraljeva v Lici.


 zemlje v Medci na kom siĵaše Iv(a)nь Zloden’ s timь patomь da se služi vsaku sredu .a.  misa za Jurьĵa Žv/anovića i njega umrvšihь i ošće druga misa 


 A na to biše svidoci gospa / Klara žena Matijca rečenoga i njega sinь Bartulь i Juraj Malićь i Stipan Ždralićь i Ĵakovь Držilićь. 

stranica 189.

https://www.researchgate.net/profile/Zoran_LaDIC/publication/326060333_Acta_Croatica_-_Hrvatski_spomenici/links/5b36067c0f7e9b0df5d89d60/Acta-Croatica-Hrvatski-spomenici.pdf

Oznake: Klara