Sjećanje: Karlović


28. VIII. 1487., Glagolići u Bužanima

Balaš, primicer senjskog kaptola i kraljev čovjek i plemić Jurica Grupčić sazivaju kraljevski sud u Glagolićima te ispituju svjedoke u sporu između plemića Ivanuša Obrakovića i plemića Jurja Vidošića.


Grubiša Vesel’ković’ z Moh/lić’ priseže po sebi11 da je / višć’ da je rekal’ Obraković’, / da Juraj’ Vidošić’12, i privez/a mu vrv’13. / Mikulaš’ Karlović’ priseže / po sebi da je višć’ da je govoril’ / njega otac’ da je Juraj Vidoš/ić’ sinovac’ Obrakoviću, da ga / pristoĵi v Glagolićih’. / Filip’ z Grib’ priseže da je / vi[šć’] da pristoĵi Jurĵa Vidoš/ića v Glagolićih’. Filip’ z Gomiljan’ priseže / da je čul’ da pristoĵi Jurĵa / Vidošića v Glagolićih’. / Martin’ Kulanić’ priseže da je čul’ da pristoĵi Jurĵa / v Glag[o]l/ićih’14, da ga stoji / i ne stoji 15. // Paval’ Vukčić’ priseže da je / višć’ da pristoĵi Jurĵa v Glag[o]l/ićih’16. / Juraĵ Dĵan’ković’ priseže po seb/i da je višć’ da pristoĵi17 Jurĵa v / Glag[o]ilićih’18. / Duĵam’ z Dabra stola19 krbavs/koga priseže da je čul da pris/toĵi Jurĵa v Gl[a]g[o]lićih’. / Matiĵ’ s Kozĵan’ potvrdi Duĵ/ma više rečenoga. / Šimun’ z Dabra priseže da je / čul’ da Jurĵa pristoĵi v Gla/golićih’./ Ivan’ Orlić’ priseže da je / čul’ da pristoĵi Jurĵa v Glago/lićih’


stranica 263, 264

https://www.researchgate.net/profile/Zoran_LaDIC/publication/326060333_Acta_Croatica_-

Oznake: Karlović