Sjećanje: Juranović


Prezimena – Molat, otok Molat,1608.g.

Giuranovich (župnik) Juranović


http://www.zadarskibodul.com/?p=1790

Oznake: Juranović