Sjećanje: Jadanić


4 brata mudata Domagoj, Borna, Krešimir i Ante iz Novske.

Oznake: Jadanić