Sjećanje: Ilić


STIVANSKA IMENA I PREZIMENA 17. I 18. STOLJEĆA

Najstariji dosada poznati spomen Sutivana na otoku Braču zabilježen je g. 1205. kao "super sanctum Johannem" na lokalitetu Mostir zapadno od srednjovjekovne crkve sv. Ivana, što se nalazi uz temelje starokršćanske crkve.1 Kao naselje Sutivan se oblikovao negdje oko g. 1477. kada se doselila obitelj Ivanović, a potom g. 1505. obitelj Jakova Božičevića iz Splita,2 prema natpisu na utvrđenoj kući kasnije u posjedu obitelji Ilić

Obitelj Ivanović prema nekim izvorima4 porijeklom je iz Podgore, a na Brač dođoše kao bjegunci pred Turcima.

 kad su Ivanovići stigli u Sutivan spominju se još se Nikola i Radovan Zvanić, porijeklom iz Donjeg Humca, koji su se s Ivanovićima sporili radi nekih posjeda, jer su smatrali da ti posjedi pripadahu njihovoj obitelji.

stranica 29, 30

https://hrcak.srce.hr/108066

Oznake: Ilić