Sjećanje: Hrvatinić


Arvatini. Zadarska obitelj Harvatinić, Hervatinić, odnosno Hrvatinić, zabilježena je u zadarskim crkvenim maticama iz 1577. godine.46 U građanstvu su od 1649., kada je u knjigu građana upisan Šimun Harvatinić.47 On je umro 1685. godine i bio pokopan u crkvi sv. Frane.48 Obrtnik (mistro) Jerolim Harvatinić umro je 1709. u dobi od 40 godina.49 S nadnevkom 30. V. 1688. upisan je u građanstvo obrtnik (mistro) Grgur Harvatinić, zatim i drugi članovi ove porodice: Jerolim 1701., Antun i Julije 1742. godine.50 Grgur Antunov Arvatini zapisan je na sjednici građanskog Vijeća 20. IV. 1771., brat mu Josip, mletački kapetan uveden je u građansko Vijeće 4. III. 1775., a Marko Grgurov Arvatini ulazi u Vijeće 27. I. 1789. M.V. (=1790.) nakon što je na istom prisegnuo.


stranica 205


https://hrcak.srce.hr/136443

Oznake: Hrvatinić