Sjećanje: Dubravac


DUBROVAC Mujo (Doboj), u braku sa Suljkanovic Umkom imao 5 žive djece koji su ostvarili potomstvo od 9 djece:  Hajrudin, Halida, Saida, Šeherzada i Izudin. Poznati i uvaženi trgovac je poginuo na motoru 1942. Sahranjen u Sarajevu. Objavljuje unuka Amira DUBRAVAC Smailović 2020g. Lyon, France

Oznake: Dubravac