Sjećanje: Dolenec


Franjo i Jelena Dolenec - rođeni početkom 20. stoljeća u Prelogu. Bavili su se poljoprivredom i imali privatni mlin na rijeci Dravi. 
Njihova djeca: Josip, Alojz, Štefanija (danas Baranašić), Katarina (danas Kudec).

Svi su rođeni i žive u Prelogu.