Sjećanje: Dijanović


Prvi spomen prezimena Dijanović je 1492. na Tkonu na otoku Pašmanu: Luka Dijanović (izvor: http://www.unizd.hr/Portals/43/broj_1_2007/Kristijan_Juran_Prilozi_kasnosrednjovjekovnoj_antroponimiji_otoka_Pasmana.pdf).

Kasnije se spominje Šime Dijanović, u Grusima (Zadar) 1586. (izvor: Roman Jelić, STANOVNIŠTVO ZADRA U DRUGOJ POLOVICI XVI. I POČETKOM XVII. S T. GLEDANO KROZ MATICE VJENČANIH).

Oznake: Dijanović Luka , Šime