Sjećanje: Babić


28. VI. 1490., Skurina


Mi Juraj Orlov’čić’, š’pan’ s’tola kraljeva meju p’lemenitimi ljudi v’ Lici i mi sud’ci li togaje s’tola po imenu: Ivan’ Starac od’ / Pribislavlić’ , Ĵakov’ Sob’čić’ od’ Rib’ničan’, Grgur Nelković’ od’ Vrhovljan’, Matiĵacь Piričić’ od’ Dugošanь, / Matij Babić’ od’ Tugomerić’ dajemo na z’nan’je vsim’ i v’sakomu , komu se dos’toji i pred’ kih’ obraz’ ta naš’ / list’ pride, 


stranica 285

https://www.researchgate.net/profile/Zoran_LaDIC/publication/326060333_Acta_Croatica_-_Hrvatski_spomenici/links/5b36067c0f7e9b0df5d89d60/Acta-Croatica-Hrvatski-spomenici.pdfOznake: Babić