Sjećanje: Andrija Štajcar


Dokumentacija o učitelju Andriji Štajcaru čuva se u Državnom arhivu u Bjelovaru u fondu Osnovna škola Dežanovac gdje je radio kao ravnajući učitelj. Dokumentacija se odnosi na višegodišnji spor A. Štajcara sa župnikom vezano uz naknadu za sviranje orgulja u crkvi u Dežanovcu.
Oznake: Štajcar Andrija