Sjećanje: Andrija


Supetarski kartular 1080.

Ja Petar Črne, sin Gumajev, zajedno sa svojom ženom gospođom Anom, kćerkom Maja Fave, po nadahnuću božanske milosti,

To je izvršeno pred Stjepanom, sinom župana Pribine, svećenikom Prodanom, svećenikom Dragošanom i Grgom iz Tugara.

Ta pogodba i odluka izvršena je pred crkvom u Naklicama pred ovim plemićima: svećenikom Laskom, drugim svećenikom Laskom, svećenikom Prodanom, svećenikom Pičnom, Grgurom iz Tugara, Draganegom, Abrahamom i njegovim bratom Andrijom te svim seljacima toga mjesta, nadalje još pred ovim svjedocima, koje sam sa sobom doveo iz Splita: pred Ivanom, sinom Gastanovim, Petrom, sinom Salatovim, i Bilčem, sinom Girdejevim.

Ali nakon toga Miroslav s Mihajlovim sinovima Acedelom i Hvalom, potaknut zlobnim duhom, ustade protiv te naše odluke

o je izvršeno u prisutnosti ovih svjedoka: već spomenutog vojvode, njegova rizničara Zavide i ostalih njegovih vitezova, te Dragošana, sina Senijanova, Grge iz Tugara, Abrahama i njegova brata Andrije, satnika Dobrovita, Semidraga i njegova brata Vukca i drugog brata Basila, dvornika Draganega i njegova brata Boledruga, Splićanina Formina, koji se zove i Busika, svećenika Petra Pšenice, Formina Platimise, đakona Dujma Boce, Grubića Žune, Prodana, đakona Dabre i drugih.

Zbog toga smo na savjet spomenutog opata i ostale braće htjeli podići majur za naše sluge na navedenoj glavici, koju sam nabavio od Miroslava i od Mihajlovih sinova. No Vukići i dvornik Prodan sa svim Tugaranima, iz zavisti i raspaljeni đavolskom strašću, stadoše se protiviti tome govoreći:

Da Nikola služi crkvi, dali smo ga uz jamstvo njegova brata gore spomenutoga Grge pred županom Stjepanom i Forminom Platimisom.

Kupio sam serva po imenu Negočaja od Dujma, sina Strezinje, za 6 solida danih uime potpune vlasnosti pred Fuskom Tiberijevim i Dragom Mutijevim.

https://povijesni-izvori.webnode.hr/supetarski-kartular/

https://povijesni-izvori.webnode.hr/popisimena/

Oznake: Andrija