Sjećanje: Ana Minda


Ana Minda rođena je 1906. godine u Šibeniku kao Ankula Panjkota. Udajom je promijenila prezime u Mrnđe, a u Americi je prezime promijenjeno u Minda. Kćer Vice Panjkote i Cvite Grubišić. Imala je tri brata, Ivišu, Antu i Peru i sestru Janju.

Oznake: Ana