Sjećanje: Ana


Ana je jedno od čestih vlastitih imena koje potječe iz Svetog Pisma, i vrlo je rašireno u svijetu. Njegov izvorni, hebrejski (a kanije i grčki) oblik glasi Hannáh, a znači milost, ljupkost.
U nas ima puno inačica ovog imena: Anica, Ankica, Ančica, Anika, Anuša; zatim Naka, Anera, Nera, Neša, Nuša, Neska, Aka, katkad i Hana, Anamarija, a u Hrvatskom zagorju još i Jana, Janica.
Prema nekim apokrifima, Sveta Ana majka je Blažene Djevice Marije te, prema tome, Isusova baka. Po kalendaru slavi se 26. srpnja, zajedno s mužem Joakimom. Prema spomenutim apokrifnim pričama, Ana i Joakim nisu imali djece, premda su za nju usrdno molili i pridonosili brojne žrtve u hramu.  Naposljetku su se zavjetovali da će, ako ih Bog usliši i dobiju sina, dijete sasvim posvetiti Bogu. Svoje jedino dijete, djevojčicu Mariju, dobili su pod stare dane. Održali su dano obećanje te poslije tri godine predali dijete na odgoj i službu u hramu.
U pučkoj pobožnosti Ana simbolizira majčinstvo. Najčešće joj se mole žene prije porođaja i nerotkinje, a najviše je štuju majke, udovice, radnice i kućanice. U nekim europskim krajevima Ana se štuje kao zaštitnica zlatara, krojača, rezbara, mlinara i tkalaca. Sveta Ana i danas je posebna zaštitnica francuske pokrajine Bretanje, a kod nas su joj posvećene brojne crkve i kapele.Oznake: Ana , Anica , Ankica , Janica , Anuša , Ančica , Jana