Memories: Turkulin


Turkulin, Marijan, hrvatski arhitekt (Zagreb26. X. 1939 – Zagreb17. III. 2021). Diplomirao 1964. na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu (N. Šegvić). Djelovao u Arhitektonskom projektnom zavodu u Zagrebu (1976–93), potom u vlastitom arhitektonskom atelijeru. Kao autor i koautor projektirao je mnogobrojne javne (osnovne škole u Brestovcu Orehovečkom, 1967., i Čučerju, 1969., laboratorij za zaštitu bilja na Žitnjaku u Zagrebu, 1985), stambene (stambeni blok u Prečkom u Zagrebu, 1978) i poslovne zgrade (na uglu Ulice grada Vukovara i Heinzelove, 1990., te Ulice grada Vukovara i Miramarske, 1993., kao i Hoto toranj u Savskoj, 2004., sve u Zagrebu). Njegov je najpoznatiji projekt hotel Sheraton u Zagrebu (1986–95).

Citiranje:
Turkulin, Marijan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 7. 9. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=62790>.
Tags Turkulin