Memories: Svirac


U istraživanju porijekla prezimena Svirać, tražio sam pov eznicu sa prezimenom Svirac. Tako sam naišao na interesante detalje prezimena Svirac koje želim podjeliti.

SVIRAC - obitavaju u Nevestu i prije 1648. povratnici iz velikog izbjeglištva iza 1685. god. (još su ih zvali i Zvirac). Potomci su Petra Svirca pok. Nikole. Izumrli su po muškoj liniji u XX. stoljeću; nasljednici imanja su obitelji Budiša-Mijač i Dželalija-Pajlov. Interesantno je jezički promotriti podrijetlo prezimena Svirac. Stari instrumenti Nevesta su bili diple i svirale (o guslama nemamo podataka, niti predaje ako ih je i bilo – radilo se o rijetkim pojedincima). Diple su dvocjevno glazbalo s mijehom (»mišinom«) sa drvenim dijelom koji se zove Svirale. Ljudi vični upotrebi toga instrumenta se zovu 'diplari'. Svirale se mogu koristiti i bez »mišine«, kao zaseban instrument, pa se čovjek vičan takvu načinu »sviranja« zive 'svirac'. U tome kontekstu je i nastalo neveško prezime Svirac.

Zlatko Svirać

Tags Svirac